Posts

Showing posts from June 15, 2011

Kapagdaka (Mula sa Aklat ni Sir Zeus A. Salazar)

Kapagdaka  
Salin ni Dr. ZAS
Mababatid mo kapagdaka and gahiblang pagkakaiba Ng pagdadaop-palad sa pagtatanikala sa isang kaluluwa, At iyong mauunawaang pag-ibig ay di pagpapakalinga At pagsasama-sama’y di katumbas ng kaligtasan. At nagiging malinaw sa iyo na mga halik ay di kasunduan At ang mga regalo’y hindi pangako, At ang mga pagkatalo’y taas-noo’t mula Mo nang matatanggap na may lumana’y ng isang babae At walang lumbay ng isang bata, Sa gayon natututo kang lahat ng landas mo’y ibatay sa ngayon Dahil ang mga balaking nakasandig sa bukas ay walang layon At papalipad pa lamang may katangiang bumulusok ang kinabukasan. Mababatid mo manaka-naka Kahit init ng araw ay nakasusunog kung kalabisan. Kaya’t sariling hardin ay linangin at kaluluwa mo’y palamutian Sa halip na maghintay na ika’y pag-alayan ng bulaklak. At matanto mo na ika’y talagang mamamalagi... Na ang loob mo’y talagang matatag... At sarili mo’y talagang mahalaga At matututo ka’t lagging matututo.. Sa bawat paalam matututo.

Ika-23 ng Agosto, 1997;…

After A While

After a while you learn the subtle difference Between holding a hand and chainingsoul, And you learn that love doesn’t mean leaning And company doesn’t mean security. And you begin to learnthat kisses aren’t contracts And presents aren’t promises, And you begin to accept defeats With your head up and your eyes open With the gentleness of a woman not the grief of a child, And you learn to build all your roads on today Because tomorrow’s ground is too uncertain for plans Andfutures have a way of falling down in mid-flight. Afte a while you learn That even sunshine burns if you get too much So you plant your garden and decorate you own soul Instead of waiting for someone to bring you flowers. And you learn that you really can endure That you really are strong Andreally have worth And you learn and learn With everygood-bye you learn...
Ann Landers
(Also check on http://iwrotefiction.blogspot.com)  Thank you