www.ongoionline.net

Published on Friday, 13 April 2012 06:57


Written by Ric Lait

Tông đồ của việc cầu nguyện cho ơn gọi và Cha của trẻ mồ côi và người nghèo.Thánh Hannibal Maria Di Francia sinh tại Mê-xi-na, ở Ý, ngày 5/7/1851. Thánh chỉ mới 15 tuổi khi nhận được “ mạc khải Hãy cầu xin” trong lúc cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa : Thánh cảm nhận cách sâu xa rằng ơn gọi trong Giáo Hội chỉ đến qua lời cầu nguyện. Sau đó, Thánh thấy Chúa Giê su đã truyền chúng ta cầu nguyện như vậy trong Phúc Âm khi Ngài nói: “ Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. (Mt 9:38, Lc 10:2).

Những lời này trở nên sự thấu hiểu nền tảng, và Thánh đã dâng hiến trọn đời mình cho sự thấu hiểu này. Cùng với việc trở nên một linh mục ( 16/03/1878), thánh dấn thân cứu giúp đời sống luân lý và thiêng liêng của những người nghèo nhất thành phố mình. Một trong những đặc điểm của cuộc đời Thánh là tình yêu thương bao la của Thánh đối với người nghèo và trẻ mồ côi.

Để thực hiện những lý tưởng tông đồ của mình trong Giáo Hội và trong thế giới, Thánh đã sáng lập hai Hội Dòng: Các Nữ Tử của lòng Nhiệt Thành Thiên Chúa, vào năm 1887, và Dòng Tông Đồ cầu nguyện cho ơn gọi Thánh Tâm Chúa Giêsu mười năm sau. Thánh Hannibal đã làm việc với lòng nhiệt thành không mệt nỏi để việc cầu nguyện cho ơn gọi trở nên “ không ngừng phổ biển”. Ước muốn thánh thiện của Thánh đã thành sự thật với việc Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục thành lập ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi vào năm 1964.Thánh Hannibal qua đời tại Mê-xi-na, ngày 1/07/1927. sự thánh thiện và sứ vụ của Thánh như một “ Tông Đồ nổi bật của việc cầu nguyện cho ơn gọi” được tất cả những người quan tâm đến ơn gọi trong Giáo Hội cảm nhận sâu xa trong thời đại chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô đệ nhị đã phong chân phước cho Cha Hannibal vào ngày 7/10/1990 và xác định Ngài như ‘ Người tiên phong đích thật và Người thầy nhiệt thành của công việc mục vụ ơn gọi hiện đại”.

Vào ngày 16/5/2004, cũng chính Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô đệ nhị đã tuyên phong Ngài Hiển Thánh, sau khi được Tòa Thánh công nhận Phép lạ một em gái người Phi-lip-pin được khỏi bệnh viêm màng não do vi khuẩn vào năm 1993 nhờ lời cầu bầu của Ngài.

Kinh Thánh Hannibal Maria Di FranciaLay Thánh Hannibal, Cha đã được Thiên Chúa thương yêu và đã sống cuộc đời trung thành với tiếng gọi của Thánh Tâm Chúa Giê-su. Cha đã vâng nghe lệnh truyền của Chúa là hãy cầu nguyện cho Giáo Hội có thêm được nhiều ơn kêu gọi Thánh Thiện. cha đã hiến mình phục vụ những người bé nhỏ nghèo hèn. Xin chuyển cầu cho Giáo Hội chúng con, có được nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ và giáo dân, xin đốt lên nơi lòng chúng con ngon lửa tình yêu Chúa, để chúng con được trở nên những môn đệ thánh thiện và gương mẫu của Đức Ki-tô trong thế giới hôm nay. Xin Cha chuyển cầu cho con được Chúa ban cho những ơn con tha thiết nguyện xin… (thêm ý cầu nguyện ở đây)

Lạy Thánh Hannibal, xin chúc lành cho con và gia đình con, để chúng con được sống hiệp nhất, bình an và thương yêu nhau. Nhờ lời Cha chuyển cầu, xin cho những ai sùng mến Cha được mọi ơn cần thiết. Xin cho chúng con làm mọi sự vì Vinh Danh Cao Cả Chúa và phần rỗi linh hồn chúng con. Amen.

Comments

Popular posts from this blog

Analysis/Commentary "Our Lady's Juggler (Anatole France)

Let me share the poem of Sir Eric Gamalinda

Short Stories in English with Filipino Translations